*
Home arrow Svenska
DEN LÄNGSTA VANDRINGEN 2 EN ANDLIG VANDRING FÖR ÖVERLEVNAD FRÅN ALCATRAZ TILL D.C. E-mail
SAN FRANCISCO, CA – På den 11:e Februari, 2008, kommer deltagarna i den Längsta Vandringen 2 att inlåta sig i en fem månaders vandring tvärsöver Amerika till Washington, D.C. där de anländer på den 11:e Juli, 2008. Detta i åminnelse av 30 årsdagen av den historiska Längsta Vandringen i 1978 vilket resulterade i minnesvärda förändringar för de Amerikanska Indianerna. Hundratals av samhällen deltar i den Längsta Vandringen 2008 för att medvetande göra i stridsfrågan av inverkan på våran världs miljö, för att skydda Heliga Platser och för att rengöra Moder Jord.

Den ursprungliga Längsta Vandringen 1978 anfördes som svar på en föreslagen lagstiftning i kongressen som skulle ha upphävt Indianska Traktat, vilka skyddade våran suveränitet. Den besegrade de 11 lagförslagen och den följande månaden lagstadgades den Religösa Frihets Akten av 1978. (Religious Freedom Act (AIRFA). Som resultat av den Längsta Vandringen i 1978, beviljades det Infödda folket den federalt lagstiftade rättigheten att praktisera religion, en grundläggande rättighet som är garanterad till alla Amerikaner under den Amerikanska Konstitutionen.

“Vårat folk stod inför många prövningar i 1978, såsom icke existerande religösa rättigheter och kriminaliserandet av vårat folk som stred för sin kulturella överlevnad. Som ett infött folk i USA så står våran miljö i direkt förhållande till våran kulturella överlevnad som riskeras även idag, det är därför vi måste vandra ännu en gång.” Framlade Jimbo Simmons från International Indian Treaty Council.

Den Längsta Vandringen 2 är en extraordinär gräsrots ansträngning på en nationell skala som vill frambringa uppmärksamhet på frågan om disharmonin i miljön på Moder Jord. Den Längsta Vandringen 2 ämnar att skapa medvetenhet om vikten av utbildning angående hälsan och välbefinnandet av våran Moder Jord, hälsan och välbefinnandet av vårat folk, samhällen och beskyddandet och bevarandet av Heliga Platser. Budskapet från den Längsta Vandringen i 1978 kommer att medföras och vara ständig: “Den Längsta Vandringen är en Indiansk andlig vandring, en historisk vandring; och det är en vandring för att medvetande göra Amerikanen och världssamhället om angelägenheterna av det Amerikanska Indianska folket.” En av Amerikanska Indian rörelsens grundare Dennis J. Banks framlade ̈ Från Alcatraz ön till Washington, D.C., genom väderleken av årstiderna, skall vi vandra, inget skall avskräcka oss från att utföra vårat uppdrag: Allt Liv är Heligt, Beskydda Moder Jord.”

Den Längsta Vandringen 2 är en del av många av våra samhällens pågående åtagande att beskydda Heliga Platser, kulturell bevaring och för att skapa medvetenhet om miljön. Vi vandrar för att främja en positiv förändring i våran värld. Den Längsta Vandringen 2 inbjuder veteraner som deltog i den Längsta Vandringen 1978 och sträcker ut en hand till den yngre generationen att förena sig med oss.

Den Längsta Vandringen 2 kommer att ha två marschrutter. Den Norra rutten kommer att följa den ursprungliga rutten av 1978 tvärsöver 11 stater och 5793 kilometer. Den Södra rutten kommer att följa samma rutt som ‘2006 Sacred Run’ rutten tvärsöver 13 stater och 7080 kilometer. Bägge rutter kommer att besöka Heliga Platser över hela landet och kommer att främja medvetenhet i fråga av beskyddandet och bevarandet av Heliga Platser. Den Södra rutten kommer att starta en kampanj, Städa Upp Moder Jord Kampanjen, där deltagarna kommer att snygga upp vägarna i vårat land genom att plocka upp skräp som hittas längs med den Längsta Vandringens rutt.

 


© 2008 longestwalk.org
Free Joomla Templates